KVKK Uyumluluk Çözümlerine Yakından Göz Atın!

Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

KVKK Teknik Tedbirler Listesi

  1. Antivirüs Çözümleri

  2. DLP (Veri Sızıntısı Önleme Çözümü)

  3. Güvenlik Duvarı - Firewall

  4. Yedekleme Sistemleri

Ürünleri Sırala: