Kullanıcı Sözleşmesi

1. SÖZLEŞME TARAFLARI, YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİKLER

Bu kullanıcı sözleşmesinin tarafları merkezi Türkiye Cumhuriyeti’ nin İstanbul şehrinde bulunan Vira Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Bundan sonra “Antivirüs Bul ” olarak anılacaktır.) Internet sitesi ile bu Internet sitesine kayıt olan üyedir.(Bundan sonra “Üye“ olarak anılacaktır.)

Üye, Site'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, Site'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de Site ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Üye, bu Kullanıcı Sözleşmesi ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, Antivirüs Bul tarafından üyeliğinin iptal edilerek Site'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte Site'yi kullanmasına engel olunabileceğini, ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

Antivirüs Bul bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda üyenin hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda üyenin site aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Üye, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin Antivirüs Bul ’den herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Antivirüs Bul ‘in hizmetlerinden faydalanmak için üyelik gerekmektedir ve üyelik bu sözleşmenin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Üye ile Antivirüs Bul arasındaki bu sözleşme üyenin sözleşme içeriğini kabul ederek kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer. Antivirüs Bul , hizmetlerini bu sözleşmede belirtilen kullanım şartları çerçevesinde sunar.

Antivirüs Bul , bu sözleşmeyi, Internet sitesine ilişkin genel kullanım ve üyelik şartlarını, yayın politikası, gizlilik politikası ve bu Internet sitesine ilişkin diğer kural ve uygulamaları dilediği gibi belirleme ve kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Antivirüs Bul , Internet sitesinin verdiği herhangi bir hizmeti veya tüm hizmetleri sonlandırmak veya değiştirmek hakkını saklı tutar. Değişiklik ve sonlandırmalar uygun bir süre önceden Internet sitesinde yapılacak bildirim veya e-posta kaydı şeklinde üyeye bildirilir.

Üye, verilen hizmetlere ilişkin değişiklik ve sonlandırmalar haricindeki hususlara varsa itirazlarını, Antivirüs Bul ‘in yapmış olduğu değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra 14 gün içinde yazılı olarak (elektronik posta yeterlidir) bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde yapılmış olan değişiklikleri aynen kabul etmiş sayılır. Üye‘ nin itiraz etmesi durumunda Antivirüs Bul dilerse sözleşmeyi feshederek Üye‘ nin üyeliğini sona erdirebilir.


2. TANIMLAR

- ''Site'': Vira Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. ait, Antivirüs Bul ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan, ve Antivirüs Bul ’in Hizmet'i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dahil olmak üzere, Üye'ye Hizmet'i sunduğu bir internet sitesi topluluğudur. Hizmet'in özü icabı, zaman zaman Sözleşme'de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

- ''Sanal Ortam'': Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

- ''Üye'': Kişisel bilgileri Site'deki ''Üye Ol'' alanında ve/veya ilgili diğer alanlarda Üye tarafından belirtilen, Antivirüs Bul ’e Üyelik kaydı esnasında Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.'' yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme'yi onaylaması ile Antivirüs Bul Üyesi olan Site ziyaretçisi gerçek kişidir.

- ''Üyelik'': İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek kişilerin Antivirüs Bul ’e Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.

- ''İçerik'': Site'de, tüm Hakları Antivirüs Bul Vira Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. ait olan ve/veya Üyeleri tarafından, Site'ye konulmak suretiyle, bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, Antivirüs Bul ’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik, ve Antivirüs Bul ’in İçerik üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.

- ''Haklar'': Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, uygun olan yerlerde, fikri mülkiyet haklarına ek olarak maddi mülkiyet haklarını da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

- ''Hizmet'': Antivirüs Bul ’in Site'de Yazılım'ını geliştirdiği, etkileşimli paylaşma (''networking'') platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, Üye'ye ve/veya diğer Antivirüs Bul Üyelerine İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, Antivirüs Bul 'in Üye'ye ve/veya diğer Antivirüs Bul Üyeleri'ne sağladığı veya ileride sağlayacağı diğer her türlü hizmettir.

- ''Antivirüs Bul Üyeleri'': Üye haricinde, ''Antivirüs Bul ile Üyelik sözleşmelerini onaylama suretiyle ''Antivirüs Bul 'te üyeliğini başlatıp Üyelik sözleşmesi hüküm ve şartlarına uygun olarak üyeliği devam eden ''Antivirüs Bul üyesi diğer gerçek kişilerdir.


3. SÖZLEŞME KONUSU VE HİZMET ALANLARI

Antivirüs Bul sitesinde çeşitli kuruluşların malları satılmaktadır. Antivirüs Bul ilgili mala ilişkin bu maldan yararlanmak ve söz konusu malı satın almak isteyen üyesine gerekli satın alma koşullarını yerine getirmesi halinde bu malları teslim etmekle sorumludur.

Bunun yanında, üyenin kendi profilini oluşturma, ürünleri yorumlama, oylama, arkadaşlarına önerme ve benzeri etkileşim imkanları da bulunmaktadır.

Antivirüs Bul , İçeriklerin üyeler tarafından şifreli veya diğer kullanıcıların izlemesine açık olarak yüklenmesine izin verir. Antivirüs Bul üyeye Antivirüs Bul Internet sitesinden faydalanma hakkı tanımıştır ancak taraflardan herhangi biri, dilediği an bu sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir. Bu durumda üyenin siteden faydalanma hakkı sona ermiş olacaktır.


4. KAYIT İŞLEMİ VE KULLANIM

Antivirüs Bul hizmetlerinden kısıtlama olmaksızın yararlanabilmek için üyelik kaydı yaparak üye olmak gerekmektedir. Üye olabilmek ve Antivirüs Bul hizmetlerinden yararlanmak için reşit olmak (18 yaşını doldurmuş) veya veli izni (18 yaşından küçükler için) gerekmektedir. Reşit olmayanlar Antivirüs Bul tarafından düzenlenebilecek piyango, çekiliş ve benzeri kampanya ve düzenlemelere katılamazlar.

Bu sözleşmenin kabul edilerek Antivirüs Bul ’e kayıt olunması neticesinde şahıs Antivirüs Bul Internet sitesinin üyesi haline gelmektedir. Hizmetlerden yararlanma konusunda Antivirüs Bul ’in kullanım şartları geçerli olacaktır. Üye tüm site kullanım kural ve kısıtlamalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye, hesabına girişi sağlayan şifreyi gizli tutmakla ve üyelik hesabını başkasıyla paylaşmamakla/başkasına devretmemekle yükümlüdür. Üyenin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan Antivirüs Bul hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Üye, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Antivirüs Bul ’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

Tüzel kişiler Antivirüs Bul ’e üye olamazlar. Antivirüs Bul , geçersiz olan tüzel kişi üyeliğini önceden bildirmeksizin sonlandırma yetkisine sahiptir.

Antivirüs Bul internet sitesi üyeler tarafından ticari amaç ve faaliyet için kullanılamaz. Üye, Antivirüs Bul üyeleri üzerinden de doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz ve bu amaçla üyelerden iletişim bilgisi toplayamaz.

Bu sözleşmeye aykırı olarak yapılmış kayıt ile başlatılmış olan her türlü üyelik geçersizdir. Antivirüs Bul hiçbir bildirim yapmaksızın bu tip üyelikleri sonlandırma hakkına sahiptir. Sözleşmeye aykırı üyelik durumunda dahi, Antivirüs Bul ’in sözleşme kapsamındaki tüm hakları en geniş kapsamıyla koruma altındadır.


5. MAL SATIN ALINMASI VE ÖDEME KOŞULLARI

- Antivirüs Bul internet sitesinde, üye tarafından seçilen malın üzerine tıklanarak işlem başlatılır ve takip eden sayfalarda üyeye ait istenen tüm veriler girilir.

- Üye tarafından tüm gerekli bilgileri verdikten sonra, satış ile ilgili işbu Kullanıcı Sözleşmesi üyenin onayına sunulur. Bu belgenin okunup kabul edilmesi ile satın alma talebi gönderilmiş olur. Satın alma talebinin gönderilmesinin üzerine derhal e-posta ile, üye tarafından verilmiş olan e-posta adresine bir kayıt onayı gönderilir.


6. Antivirüs Bul SORUMLULUKLARI

Antivirüs Bul , Internet sitesinin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Antivirüs Bul özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Antivirüs Bul gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

Antivirüs Bul sadece sözleşme hükümlerinin ve kullanım şartlarının kasten veya ağır kusuru sonucu ihlalinden doğan zararlar konusunda sorumluluk kabul eder. Hafif ihmal durumunda Antivirüs Bul doğacak zararların önceden öngörülebilir olması şartıyla sadece sözleşmenin temel hükümlerinin ihlali konusunda yükümlülük kabul eder. Belirtilen yükümlülük kısıtlamaları Antivirüs Bul ’ nin kanuni temsilcilerinin veya yardımcılarının yükümlülüklerinin ihlali durumunda da geçerlidir.

Antivirüs Bul , kendisini doğrudan veya dolaylı bağlantılamalarla (örneğin ‘Link’) Antivirüs Bul içeriğini kullanan veya bu içeriklerden oluşan sayfalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sayfaların içeriğinden bizzat sayfaların içerik ve yer sağlayıcıları sorumludurlar.


7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Antivirüs Bul web sitesi için kullanılmış yazılımların koruma haklarına konu olduğunu ve hukuki mevzuat, özellikle fikri mülkiyetin korunması mevzuatıyla korunmuş olan gizli bilgiler içerdiğini kabul etmektesiniz. Ayrıca Antivirüs Bul ve işbirliği ortakları veya üçüncü kişiler tarafından Antivirüs Bul web sitesinde yapılan reklam içeriğinin veya reklam insertlerinde bulunan bilgilerin telif hakları, marka, patent veya başka koruma hakları veya yasalarla korunmuş olduğunu kabul etmektesiniz. Antivirüs Bul veya ilgili üçüncü kişiler buna yazılı olarak onay vermemişse, Antivirüs Bul web sitesinde bulunan veya ulaşılabilen eserleri tamamen veya kısmen değiştiremez, kiralayamaz, kira konusu yapamaz, ödünç veremez, satamaz, işletemez veya dönüştüremezsiniz.


8. Antivirüs Bul VE ÜYE ARASINDAKİ İLETİŞİM

Antivirüs Bul ve Üye arasındaki karşılıklı iletişim, Antivirüs Bul 'in seçimliğine bağlı olarak, aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

- e-posta ile, ve/veya
- Site'de yer alan mesajlaşma sistemi ile.

Üye, Antivirüs Bul ‘a (%E_MAIL%) doğrudan veya Site içindeki ''İletişim'' butonunu tıklayarak Site içinden e-posta gönderebilir.
Üye'nin iletişim e-posta adresi ise, Üye'nin Site'de ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu e-posta adresidir. Antivirüs Bul , Üye'ye, gerektiğinde, Antivirüs Bul 'in seçimliğine bağlı olarak, Üye'nin Site'de ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu telefon numaraları (GSM dahil) ve/veya posta adresinden de ulaşabilir.


9. Antivirüs Bul YAPILAN GENEL DUYURULAR

Antivirüs Bul 'den yapılan bildirim ve genel duyurular, Antivirüs Bul 'in seçimliğine bağlı olarak, aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

- Üye'nin Site'de ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu e-posta adresine doğrudan e-posta göndererek, ve/veya
- Üye'nin Antivirüs Bul 'te ki ''Mesajlar'' alt sayfasında yer alan mesaj kutusuna mesaj bırakarak, ve/veya
- Site'deki Üye'nin ulaşabileceği genel alanlara mesaj koyarak.

Bu şekilde yapılmış bildirim ve genel duyurular, Üye'ye, Üye Site'ye giriş yapmasa  dahi, bildirim ve duyuru tarihinde Üye'ye yapılmış olarak değerlendirilecektir. Bu madde dahilinde seçim hakkı yalnızca Antivirüs Bul 'dedir.


10. CAYMA HAKKI

25137 sayılı ve 13 Haziran 2003 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. Maddesinde belirtildiği üzere üye; mal veya hizmeti teslim aldığı veya sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde herhangi bir neden ileri sürmeksizin cayma bildiriminde bulunarak sözleşmeden cayabilir. Ancak, giyim ürünleri açısından cayma hakkı ancak Antivirüs Bul tarafından üyeye iletilen malın denenmemiş ve/veya yıkanmamış ve/veya kullanılmamış olması halinde geçerlidir.

Bu cayma bildirimi yazılı bir metin şeklinde(mektup ya da e-posta olabilir) yada söz konusu mal veya hizmete ilişkin kuponu geri göndererek veya reddederek yapılabilir.

Antivirüs Bul , kendisine yapılan cayma bildiriminin anılan yönetmelik kural ve koşullarına uygun olması durumunda, cayma bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde mal veya hizmet bedeli olarak aldığı bedeli iade eder.

Cayma bildiriminin yapılması gereken mektup ve e-posta adresleri aşağıda belirtilmiştir;

Adres: Yeşilova Mah. 4022 Sok. Pozitif Life Plaza 7-A1 Blok No:62 Etimesgut / Ankara

E-posta: (%E_MAIL%)


11. TEBLİGAT, UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME

Antivirüs Bul ’in üyeye yapacağı tebligatları kullanıcıya site içinden mesaj veya Antivirüs Bul ’de kayıtlı elektronik posta adresine e-posta gönderilmesiyle, Üye’nin Antivirüs Bul ’e tebligatı Antivirüs Bul Internet sitesinde bulunan iletişim alanından mesaj gönderilmesiyle gerçekleşmiş sayılır.

Bu kullanıcı sözleşmesi ve bu sözleşmeden kaynaklanan tüm ilişki ve ihtilafların hallinde Türkiye Cumhuriyeti Yasaları uygulanacaktır.

Kullanım şartlarındaki bazı maddelerin eksik veya geçersiz olması, geri kalan hususların ve kullanım şartlarının geçerliliğini etkilemez. Geçersiz veya eksik olan husus yerine, sözleşmenin bu hususa en yakın maddeleri veya bu mümkün değilse ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Uyuşmazlık durumunda kanunen aksi belirtilmediği sürece İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


12. SÖZLEŞMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile Antivirüs Bul arasında yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumlar kapsamında, işbu Sözleşme maddeleri ile çakışma olması durumunda, bu Sözleşme ve hükümlerinin üstünlüğü vardır.